[KURS C#] Wartość zmienną jest

UWAGA!

Nowa wersja kursu dostępna jest na moim portalu z kursami. Nadal jest on BEZPŁATNY! A jednocześnie posiada więcej lekcji, wygodną nawigację i możliwość zapamiętania, w którym miejscu skończyłeś ostatnio!. Znajdziesz go POD TYM LINKIEM!

 

Projekt aplikacji dla Jacka nabiera rozpędu. Dodaliśmy już nasze pierwsze klasy, które reprezentują dwa rodzaje kont. Jednak są one jakieś takie puste. A przecież konta powinny zawierać jakieś informacje, bo jak inaczej poznamy do kogo należą? Otóż to! Także teraz porozmawiamy o przechowywaniu danych.

Wszystkie programy komputerowe operują na jakichś informacjach, na danych. Jednak żeby to było możliwe muszą mieć jakiś sposób ich przechowywania i przekazywania w różne miejsca systemu. W tym celu istnieją w kodzie m.in. zmienne. To pojęcie poznaliśmy przy okazji omawiania teorii. Zmienne są jak pudełka przeznaczone do przechowywania konkretnego modelu jakiegoś urządzenia kiedy pakujemy je do wysyłki.

Plan i wykonanie

Na początek przyjmijmy, że istnieją dwa rodzaje zmiennych – te, które umieszczamy w klasie i te, których używamy w funkcjach.

Nie jest to żaden oficjalny podział. Przyjmujemy go tutaj dla wyjaśnienia pewnych zagadnień.

Pierwsze z nich są jakby fragmentem schematu zaznaczonym ramką i podpisanym „tutaj będzie zasilanie urządzenia”.

Drugie zaś są istniejącymi pudełkami, do których coś możemy zapakować. Te zmienne, które znajdują się w klasie będą potem wydzielonym fragmentem wewnątrz obudowy urządzenia, do którego wstawiamy poszczególne części.

Własne miejsce

Wyobraź sobie, że projektujesz obudowę do komputera. Plan obudowy jest klasą. W obudowie wydzielasz poszczególne miejsca na części, takie jak miejsce na zasilacz czy płytę główną. Te miejsca opisane na schemacie to będą nasze zmienne w klasie, nazywane są polami klasy.

Kiedy wyprodukujemy już faktyczną obudowę na podstawie tego schematu (klasy) to będziemy w niej mieli wyznaczone wcześniej miejsca (zmienne), do których teraz możemy wstawić określone części.

Oprócz tego mamy pudełko na tą naszą obudowę, które niesiemy ze sklepu. To pudełko to jest zmienna w funkcji (funkcji niesienia).

Potrzymaj mi coś

Skoro już wiemy o co chodzie ze zmiennymi to dodajmy w końcu jakieś w kodzie.

Otwórz projekt banku, utworzony wcześniej.

Przejdźmy do pliku Program.cs. Dopisaliśmy w nim wyświetlanie nazwy aplikacji i autora. Jednak teraz jest to zrobione tak jakbyśmy wzięli jakieś urządzenie w fabryce i wrzucili do sklepu bez żadnego pakowania. Zmieńmy to i zapakujmy oba teksty w zmienne.

Kod przed zmianami, który poprzednio zostawiliśmy, wygląda tak:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bank
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Nazwa: Bank");
      Console.WriteLine("Autor: Marek Zajac");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Czas na modyfikację. Nad linijkami z WriteLine() dodajmy dwie zmienne:

namespace Bank
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string name;
      string author;
      Console.WriteLine("Nazwa: Bank");
      Console.WriteLine("Autor: Marek Zajac");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

W ten sposób dodajemy zmienne w naszym kodzie. Składają się one z dwóch częścitypu i nazwy unikalnej w danym bloku (bloki to te fragmenty kodu pomiędzy otwierającym i zamykającym nawiasem klamrowym).

Ale jakie znowu typy? O co chodzi?

Tego typu

Porównaliśmy zmienne do pudełek, które służą do przechowywania konkretnych obiektów. Powiedzmy, że mówimy o wspominanych w poprzednich częściach głośnikach komputerowych.

Typ, który podajemy przy dodawaniu zmiennej jest jak powiedzenie „to jest pudełko na głośnik typu SUPERBASS”.

Ale do fabryki składającej tego głośniki przychodzą pomniejsze części, którego mają swoje pudełka. Np. możemy mieć pudełko na wzmacniacz, który będzie elementem głośników. Tak samo jest z typami zmiennych.

Gdybyśmy mieli klasę opisującą nasz głośnik:

class Glosnik
{

}

I chcieli zrobić pudełko na niego to wyglądało by to w ten sposób:

Glosnik pudelkoNaGlosnik;

W ten sposób taka zmienna będzie mogą przechowywać obiekty klasy Głośnik.

Dają to bierzemy

Jednak nie zawsze korzystamy z typów jakie sami utworzyliśmy. Czasami, tak jak w przypadku nazwy i autora, potrzebujemy przechować powszechnie używany typ danych. Taki jak tekst.

W tym celu język C# daje nam do dyspozycji kilka wbudowanych typów. Ich listę znajdziesz na stronie Microsoftu.

W naszym przypadku skorzystaliśmy z typu string, który pozwala przechowywać tekst.

Inne najczęściej używane typy to int dla liczb całkowitych, double lub decimal dla liczb zmiennoprzecinkowych (takich z wartościami dziesiętnymi) czy bool dla wartości prawda/fałsz (true/false). Na podanej stronie możesz też sprawdzić jakie np. maksymalne albo minimalne wartości mogą trzymać niektóre typy, chociażby liczbowe. Bo mają one swoje ograniczenia.

No więc w naszym kodzie utworzyliśmy dwie zmienne dla tekstu. Ale są one puste! Zmieńmy to.

Wezmę to

Samo napisanie

string name;

To tylko definicja zmiennej. Tworzymy taką zmienną i ona sobie jest. To tak jak pudełko, które poskładaliśmy. Jest. Ale jest puste.

Aby wypełnić nasze pudełko (zmienną) musimy przypisać do niej jakąś wartość. Zmienne wypełniany korzystając ze znaku równości.

Włóżmy zatem dwa nasze teksty do przygotowanych dla nich zmiennych:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bank
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string name;
      name = "Nazwa: Bank";
      string author;
      author = "Autor: Marek Zajac";
      Console.WriteLine("Nazwa: Bank");
      Console.WriteLine("Autor: Marek Zajac");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Wzięliśmy stworzone zmienne korzystając z nadanym im nazw, do tego skorzystaliśmy ze znaku równości. Bierze on wartość po prawej stronie i wrzuca ją do pudełka po lewej jego stronie. Od teraz w zmiennej name  znajduje się tekst „Nazwa: Bank”, a zmienna author  zawiera tekst „Autor: Marek Zajac”.

Jednak nie musimy wkładać wartości do zmiennych w osobnych linijkach (instrukcjach). Możemy to zrobić w momencie ich tworzenia. Będzie to inicjalizacja. Można to porównać do obudowywania urządzenia opakowaniem albo owijania go folią – opakowanie powstaje w momencie pakowania:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bank
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string name = "Nazwa: Bank";
      string author = "Autor: Marek Zajac";
      Console.WriteLine("Nazwa: Bank");
      Console.WriteLine("Autor: Marek Zajac");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ważne żeby zapamiętać, że nie możemy do zmiennej przypisać innego rodzaju wartości niż podany przez nas typ.

Czyli do zmiennej typu string nie wpiszemy liczby, a do zmiennej typu Głośnik nie wstawimy tekstu.

Niezdecydowany

Istnieje jednak słowo, którego możemy użyć kiedy np. ten docelowy typ ma za długą nazwę albo z innego powodu nie chcemy go sami podawać tylko chcemy żeby go za nas ustawiło środowisko. Tym słowem jest słowo var .

Kiedy wpiszemy je jako typ zmiennej zostanie ono od razu podmienione na właściwy typ pierwszej przypisanej do takiej zmiennej wartości. Ograniczenie jest takie, że musimy w tym wypadku skorzystać z inicjalizacji bo od początku musi być znany docelowy typ, a nie jest to możliwe kiedy nic do tak stworzonej zmiennej nie wstawiliśmy od razu.

Wcześniejszy kod, ale z z użyciem słowa var  wyglądał będzie następująco:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bank
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var name = "Nazwa: Bank";
      var author = "Autor: Marek Zajac";
      Console.WriteLine("Nazwa: Bank");
      Console.WriteLine("Autor: Marek Zajac");
      Console.ReadKey();
    }
  }

Kiedy najedziemy kursorem na nazwę zmiennej to zobaczymy jednak, że jest ona typu string, mimo, że nigdzie go jawnie nie podaliśmy:

Używanie tego typu po pierwsze ułatwia późniejsze zmiany w kodzie, bo automatycznie dostosuje się do nowego typu jaki będziemy chcieli przypisać, a po drugie przydaje się kiedy nazwy typów są bardzo złożone (a w przyszłości poznamy „sposób” tworzenia takich złożonych typów).

 

Za to teraz przyszła pora na użycie stworzonych przez nas zmiennych.

Weź mi to wydrukuj

Mamy to szczęście, że funkcja WriteLine()  wie co zrobić z naszymi zmiennymi typu string. Dzięki temu możemy je przekazać tak jak wcześniejszy tekst:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bank
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string name = "Nazwa: Bank";
      string author = "Autor: Marek Zajac";
      Console.WriteLine(name);
      Console.WriteLine(author);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Uruchamiając program zobaczymy na ekranie to co poprzednio:

Wszystko nadal działa jak poprzednio, a my schowaliśmy nasz tekst do zmiennych, z których możemy go teraz w razie potrzeby wyciągać. Bo co jeżeli jakąś wartość musimy użyć kilka razy? Np. w jakimś działaniu? Wtedy zmienne pozwalają nam zapanować nad tym i w razie konieczności zmiany tej wartości uniknąć żmudnego szukania gdzie ona się pojawia.

Teraz kiedy będziemy potrzebowali w dwóch miejscach wydrukować nazwisko autora wystarczy, że jeszcze raz użyjemy wartości trzymanej w zmiennej:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bank
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string name = "Nazwa: Bank";
      string author = "Autor: Marek Zajac";
      Console.WriteLine(name);
      Console.WriteLine(author);
      Console.WriteLine(author);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Uruchomienie tego programu da efekt pokazany na obrazku:

Jeżeli mówimy o zmiennych to nazwa ta sugeruje, że powinniśmy móc je jakoś modyfikować, prawda?

Zmienna zmienną jest

Faktycznie zmienne mogą mieć wymienioną zawartość. Tak samo jak możemy z pudełka wyciągnąć jeden egzemplarz i zamiast niego wstawić inny. Zróbmy więc tak aby nasz autor zmienił się pomiędzy kolejnymi wyświetleniami:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bank
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string name = "Nazwa: Bank";
      string author = "Autor: Marek Zajac";
      Console.WriteLine(name);
      Console.WriteLine(author);
      author = "Autor: Jacek Placek";
      Console.WriteLine(author);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Skorzystaliśmy tutaj z takiego samego znaku przypisania jak przy nadawaniu pierwszej wartości.

Teraz uruchamiając program dostrzeżemy, że nasz kolega Jacek chyba już zaczyna uznawać nasz projekt za swoje dzieło…

Wróćmy jednak do wersji, w której to my jesteśmy autorem i nasze imię wyświetla się tylko raz (tyle nam wystarczy).

Usuń więc drugie przypisanie autora do zmiennej i drugie jej wyświetlanie na ekranie.

namespace Bank
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string name = "Nazwa: Bank";
      string author = "Autor: Marek Zajac";
      Console.WriteLine(name);
      Console.WriteLine(author);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Z klasą

Na początku wspomniałem, że zmienne mogą też znaleźć się w naszych klasach. Będą to wtedy wydzielone przestrzenie na informacje jakie mają się potem w obiektach takich klas znajdować. A tak się składa, że nasza aplikacja bankowa takie miejsca potrzebuje.

Pamiętasz klasy, które utworzyliśmy? Są one takie puste. A przecież z kontem związane są pewne informacje, które są uzupełniane podczas jego zakładania. Dlatego teraz dowiemy się jak takie przestrzenie w klasach dodać.

Dane konta

Weźmy na początek konto rozliczeniowe. W tym momencie jego klasa wygląda w ten sposób:

namespace Bank
{
  class BillingAccount
  {
  }
}

Dosyć biednie. A przecież bank nie może wyglądać biednie! Zróbmy coś z tym.

Przypomnij sobie diagram naszej aplikacji. Mamy tam widoczne konto oszczędnościowe i rozliczeniowe. Związane są one tym, że oba są kontami i zawierają pewne informacje:

Tak więc takie miejsca na wartości potrzebujemy w naszych klasach. Skorzystamy więc z kilku dostępnych dla nas typów danych.

Typowo

Będziemy używać w tym wypadku typów:

 • string dla imienia, nazwiska i numer konta. Dlaczego numer konta dajemy jako tekst? Bo jest długi, a do tego nie będziemy na nim wykonywać żadnych operacji typu dodawanie czy mnożenie. Dodatkowo jeżeli przypomnimy sobie wymagania z części gdzie planowaliśmy co projekt ma robić to znajdziemy tam pewną informację o numerze konta właśnie. Ma być on uzupełniany zerami w pewnych miejscach. taka operacja będzie przyjemniejsza kiedy będzie to po prostu tekst, do którego mamy wstawić jakiś znak.
 • long dla numeru PESEL. Nie możemy użyć typu int bo 11 cyfrowa liczba nie zmieściłaby się w nim.
 • decimal  dla stanu konta. Jeżeli przejrzałeś listę dostępnych standardowo typów to być może zauważyłeś, że dla liczb zmiennoprzecinkowych są jeszcze dostępne float  i double . Jednak decimal  ma największą precyzję, dzięki temu wykonywanie wielu operacji, nawet na dużych liczbach, nie spowoduje, że gdzieś zgubimy grosze naszych klientów.

Typy liczbowe posiadają pewne ograniczenia. Mają one swój limit w postaci minimalnej i maksymalnej wartości jaką potrafią zapamiętać. Informacje o tym jakie są to wartości możemy znaleźć chociażby w podanej wcześniej dokumentacji Microsoftu. Kiedy wybierzesz jakiś typ przejdziesz na stronę, na której taka informacja się znajduje.

Precyzja typu wspomniana w ostatnim punkcie wiąże się z tym, że komputer nie potrafi zapisać dokładnie liczb z wartościami po przecinku. Może zapamiętać tylko przybliżenie. Ale czy przybliżeniem liczby 2.45678 będzie 2.5 czy 2.457 zależy właśnie od precyzji danego typu zmiennej. M.in. o tym mówi standard IEEE 754.

Uzupełnijmy więc klasę naszego konta rozliczeniowego o potrzebne pola (zmienne w klasie):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bank
{
  class BillingAccount
  {
    public string AccountNumber;
    public decimal Balance;
    public string FirstName;
    public string LastName;
    public long Pesel;
  }
}

Co oznacza słowo public przed typem? O tym dowiesz się w późniejszym czasie. Na ten moment powiedzmy, że mówi ono, że do tak zaprojektowanej wnęki na dane będziemy mogli włożyć coś jako użytkownik wyprodukowanego z tego schematu obiektu.

Poza tym jednym słowem reszta wygląda podobnie jak wcześniej. O tym jak skorzystać z takich zmiennych dowiemy się w kolejnej lekcji.

Ćwiczenie

Dodaj w analogiczny sposób klasę konta oszczędnościowego (SavingsAccount). Skorzystaj z tych samych typów danych.

Zmieniamy świat

Dowiedzieliśmy się już jak dodawać w programie pudełka na dane, zwane zmiennymi.

A skoro są dane to i nasza aplikacja staje się coraz bardziej profesjonalna. Już tylko chwila dzieli nas od założenia pierwszego konta! Ruszajmy więc dalej.

 

Poprzednia lekcja – praca z klasą

Następna lekcja – zakładamy pierwsze konto

Spis treści

1 komentarz

 • qwertyfikator chaosu pisze:

  Skoro już wiemy o co chodzie ze zmiennymi to dodajmy w końcu jakieś w kodzie. (zakładam że ma być „chodzi”)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *