[KURS C#] Genetyka klas

Każdy z nas odziedziczył pewne cechy od rodziców. Nasze rodziny posiadają jakieś cechy wspólne, które widać w zachowaniu czy wyglądzie. A co jeżeli Ci powiem, że klasy w języku C# też mogą korzystać z podobnego mechanizmu? Dowiedzmy się jak klasy mogą po sobie dziedziczyć!

Omówimy tutaj jedynie podstawy dziedziczenia, nie zagłębiając się zbytnio w temat, bo jest to jedna z tych rzeczy, którą najlepiej poznać w praktyce i poprzez popełnione błędy dowiedzieć się kiedy nie działa ;)

Kurs w formie tekstowej nie jest tym czego szukasz? Świetnie! Bo z kodem CHCE_WIECEJ można uzyskać dostęp do kursu video uczącego podstaw języka C# 15% taniej! Kurs zawiera wiedzę z poniższego kursu i jeszcze więcej! Sprawdź na kurs-szarpania.pl!

Jestem Twoim dzieckiem

Od razu powinniśmy sobie zaznaczyć, że dziedziczenie ludzi czy zwierząt różni się od dziedziczenia klas w języku C#. W pierwszym wypadku powstaje kombinacja cech dwójki rodziców i może być ona różna. W drugim przypadku następuje przejęcie pewnych cech po rodzicu klasy i jest ono pewne, stałe i w 100% przewidywalne.

Praktycznie każda klasa może dziedziczyć z innej klasy. Tworzą one wtedy hierarchię rodzica i dziecka. Jednak w przeciwieństwie do ludzi, klasa w C# może mieć tylko jednego rodzica. Jest to odgórnie wprowadzone ograniczenie, które chroni nas przed pewnymi głupimi decyzjami (programujący w  C++ pewnie rozumieją). Nieważne. Ważne jest to jak możemy dokonać dziedziczenia i co nam ono daje.

Część wspólna

Nie ma co przedłużać, przejdźmy od razu do kodu.

Przyjrzyjmy się dwóm klasom reprezentującym nasze dwa typy kont bankowych:

Być może już dawno zauważyłeś, że posiadają one takie same zmienne, które przechowują informacje na ich temat.

Dzieje się tak ponieważ mimo, że są różnymi typami to w gruncie rzeczy obie klasy reprezentują jakieś konto bankowe. Nieważne czy oszczędnościowe czy rozliczeniowe – każde z nich musi posiadać pewną wspólną pulę danych. Może dałoby się tę część wyciągnąć? W końcu kopiowanie tego samego kodu nie jest nam na rękę, zwłaszcza kiedy trzeba będzie coś zmienić w obu miejscach.

Uspokoję Cię – jest na to sposób. Możemy stworzyć klasę bazową.

Bazując na…

Klasa bazowa to po prostu inna klasa, z której dziedziczą inne. W naszym przypadku oba typy kont bazować będą na klasie, która po prostu reprezentuje konto, dowolne. Dodajmy więc do projektu klasę Account i wypełnijmy ją w następujący sposób:

Po prostu wstawiamy do niej te dane, które są takie same dla obu typów konta. W naszym przypadku będą to wszystkie dane.

Pora więc wykorzystać fakt, że mamy jakąś bazę. Przejdźmy do klasy SavingsAccount i zmodyfikujmy ją w pokazany poniżej sposób:

To co zrobiliśmy to po pierwsze usunęliśmy z niej te pola, które dodaliśmy do klasy Account, a po drugie zastosowaliśmy dziedziczenie.

Taki zapis:

Oznacza, że klasa SavingsAccount dziedziczy z klasy Account. Dziedziczyć możemy tylko z jednej klasy naraz, tzn. że nie możemy tutaj dodać po przecinku kolejnej klasy, która również by była klasą bazową dla naszej nowej klasy.

Od teraz mamy dostęp w klasie SavingsAccount do wszystkich zmiennych oznaczonych jako public w klasie Account. O co chodzi z tym public przekonasz się już wkrótce. Ważne, że od tego momentu możesz korzystać z tych zmiennych jakby były one częścią klasy SavingsAccount, bo w pewnym sensie takimi się stają.

Nie tylko zmienne

W taki sam sposób jak to robimy ze zmiennymi możemy też postąpić z metodami. Jeżeli przeniesiemy publiczne funkcje do klasy bazowej to nadal możemy z nich korzystać wykorzystując klasę dziedziczącą. Dzięki temu również metody, które są wspólne dla wszystkich typów kont możemy przenieść do klasy Account:

W klasie SavingsAccount zostanie więc tylko uzupełnienie wartości zmiennych poprzez konstruktor:

Jednak i to możemy zmienić!

Konstruktor bazowy

Tak samo jak możemy w klasach dziedziczących korzystać ze zmiennych i funkcji tak samo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skorzystać z jej konstruktora. Użycie go nie jest takie trudne, chociaż nieznacznie różni się od użycia zwykłej funkcji.

Najpierw dodajmy w klasie Account konstruktor, który uzupełnia przekazane mu dane:

Skoro klasa Account posiada konstruktor, który uzupełnia wszystkie zmienne to bez sensu robić to samo w klasie dziedziczącej. Skorzystajmy z niego. Nawet musimy z tego skorzystać, ponieważ klasa bazowa straciła właśnie swój konstruktor domyślny.

Robimy to w konstruktorze klasy dziedziczącej. Nadal musi on przyjmować wszystkie niezbędne wartości jednak zamiast samemu coś z nimi robić przekazuje je do konstruktora klasy bazowej.

Taka operacja jest bardzo prosta, wystarczy, że użyjemy słowa kluczowego base() , które reprezentuje konstruktor klasy bazowej. Jedyna trudność to miejsce w jakim to robimy, bo nie używamy go wewnątrz konstruktora klasy dziedziczącej, ale zaraz za jego listą parametrów:

W tym przypadku przeniosłem wywołanie bazowego konstruktora do nowej linii, żeby poprzednia nie była za długa. Jednak jak widzimy jego użycie jest jeszcze przed nawiasami klamrowymi oznaczającymi treść konstruktora.

Ogólnie wykorzystanie konstruktora bazowego wygląda w następujący sposób:

Dzięki temu część wspólną dla wszystkich klas dziedziczących możemy całkowicie przenieść do klasy bazowej i tylko z tej implementacji korzystać przy okazji kolejnego dziedziczenia.

Innym, dosyć często stosowanym, zastosowaniem konstruktora klasy bazowej i konstruktorów w klasach dziedziczących jest ustawianie konkretnych wartości. Przykładowo klasa bazowa, np. Głośnik, oczekuje w konstruktorze przekazania wartości dotyczącej mocy. Ale już dziedziczący po nim konkretny typ głośnika może mieć konstruktor bez parametrów i moc w klasie bazowej podać na sztywno poprzez użycie konstruktora bazowego. Tym samym przykrywając możliwość parametryzacji klasy.

Pod przykrywką

Fakt, że klasa bazowa może zawierać część wspólną wszystkich klas, które z niej dziedziczą to nie jedyna jej zaleta. Inną jest fakt, że tworząc zmienną, której typem jest właśnie tak klasa możemy do niej przypisać obiekty dowolnej klasy dziedziczącej.

Dlatego powyższy kod jest całkowicie poprawny.

Jednak w takim przypadku chcąc cokolwiek z tą zmienną zrobić jesteśmy ograniczeni jedynie do elementów, które zawiera klasa Account. Więc jeżeli, któraś z klas dziedziczących zawierałaby coś unikatowego dla niej to przez taką zmienną nie dostaniemy się do tego w dotychczas nam znany sposób.

Ćwiczenie 1

Zmodyfikuj klasę BillingAccount w taki sposób aby również dziedziczyła z klasy Account tak samo jak klasa SavingsAccount. Pamiętaj o wszystkich elementach takich jak użycie konstruktora bazowego.

Co za abstrakcja!

Dodaliśmy tutaj klasę, na której bazują wszystkie konta. Ma ona swoje zmienne i funkcje. Posiada też swój konstruktor. Oznacza to, że możemy utworzyć w aplikacji obiekt typu Account. A przecież to nie ma sensu!

Konto, jeżeli nie jest konkretnego typu, nie stanowi czegoś co powinno mieć rzeczywistą reprezentację w postaci gotowego obiektu. Konto jest w tym przypadku czymś abstrakcyjnym. Czymś na czym chcemy oprzeć konkretne typy kont, ale samo w sobie nie stanowi czegoś co nadaje się do wyprodukowania, utworzenia.

Kiedy idziesz do banku to nie zakładasz po prostu konta. Zakładasz konto oszczędnościowe, rozliczeniowe, inwestycyjne. Wszystkie one są kontami, ale nie możemy założyć po prostu konta jako takiego.

Na szczęście język C# pozwala nam dodawać klasy, które możemy użyć przy dziedziczeniu jednak nie mamy możliwości utworzenia bezpośrednich obiektów tych klas. Takie klasy są klasami abstrakcyjnymi. Do ich definiowania służy słowo kluczowe abstract. Wystarczy, że w klasie, przed słowem class dodamy słowo abstract i już z takiej klasy nie utworzymy żadnego obiektu. Jedyna możliwość jej użycia to będzie użycie w roli klasy bazowej dla innej klasy.

Skoro w naszym przypadku Account nie jest czym czego obiekty chcemy móc tworzyć to dobrym rozwiązaniem jest zrobienie z niej klasy abstrakcyjnej. Wystarczy, że dodamy na początku, przez słowem class i nazwą klasy, słowo abstract:

Pozwoliłem sobie nie wklejać tutaj całej zawartości klasy żebyś lepiej widział gdzie słowo kluczowe abstract  się znalazło.

Jeżeli teraz chcielibyśmy wykonać gdzieś w kodzie instrukcję new Account() to dostaniemy błąd, który będzie oznaczał, że taka operacja dla klasy abstrakcyjnej nie jest możliwa.

Jednak możliwe jest utworzenie zmiennej, której typem będzie taka klasa.

Tylko o tym wspomnę

Z klasami abstrakcyjnymi wiąże się jeszcze coś takiego jak metody abstrakcyjne.

Skoro korzystamy ze zmiennych, których typem jest klasa bazowa oznaczona jako abstrakcyjna to chcemy móc jakoś to wykorzystać nie musząc za każdym razem wyciągać prawdziwego typu obiektu, który tam siedzi. W tym celu możemy w naszej klasie abstrakcyjnej tylko dać znać, że taka metoda jest dostępna, a tak naprawdę jej zachowanie wpisać już w każdej z klas dziedziczących osobno, tak że każda z nich będzie robiła coś innego.

Czy to Ty czy to ja?

W przypadku aplikacji, którą piszemy dobrym przykładem będzie nowa metoda, która zwraca tekst z nazwą typu konta„OSZCZĘDNOŚCIOWE”, „ROZLICZENIOWE”. Sama klasa Account nie ma tutaj nic do gadania bo nie jest żadnego typu. Jednak chcemy móc operować na zmiennej typu Account nie przejmując się tym co się pod nią kryje:

W podanym powyżej przykładzie naszym celem jest to, żeby pierwszy przypadek wypisał na ekranie słowo „OSZCZĘDNOŚCIOWE”, a drugi „ROZLICZENIOWE” mimo, że korzystamy ciągle ze zmiennej Account i program nie widzi tego co jest dostępne tylko w klasie SavingsAccount albo BillingAccount.

Przedstaw się wszystkim

Jak w takim razie rozwiązać to zadanie?

Możemy to zrobić w następujący sposób. Dodajmy w klasie Account abstrakcyjną metodę TypeName() :

Jej cechą charakterystyczną jest to, że nie posiada żadnej implementacji. W tej klasie jedynie mówimy, że taka metoda istnieje. Dzięki temu możliwe jest jej użycie kiedy posługujemy się zmienną typu Account.

Drugą cechą jest to, że taką metodę muszą teraz zaimplementować wszystkie klasy, które dziedziczą po klasie, w której znajduje się metoda abstrakcyjna. Oprócz tego klasa, która posiada metodę abstrakcyjną sama musi być abstrakcyjna, bo inaczej chcąc utworzyć obiekt takiej klasy i próbując korzystać z tej funkcji nie mielibyśmy czego wykonać.

Implementacja takiej metody w klasie dziedziczącej jest banalnie prosta. Wystarczy, że wstawimy w niej funkcję o takiej samej nazwie tylko słowo abstract  zamienimy na override, co będzie oznaczało, że świadomie nadpisujemy taką funkcję. W przypadku klasy SavingsAccount sprawa wygląda następująco:

Teraz jeżeli mamy zmienną Account, do której przypiszemy obiekt klasy SavingsAccount to korzystając z metody TypeName() skorzystamy właśnie z tej, którą zapisaliśmy powyżej. Tak samo będzie ze wszystkimi innymi klasami, które dziedziczą po Account.

To o czym tutaj mówię jest częścią mechanizmu, który nazywa się polimorfizmem. Jego działanie przedstawia się często na studiach czy w tutorialach na przykładzie klasy Zwierze i dziedziczących klas konkretnych zwierząt, które mają własne implementacje metod typu DajGłos().

Jednak takie przykłady są mocno oderwane od prawdziwych wyzwań jakie polimorfizm rozwiązuje w programowaniu. Lepsze przykłady pokazują polimorfizm w kontekście implementacji różnych brył geometrycznych.

Przykładowy opis z dyskusji na StackOverflow.

Ćwiczenie 2

Zaimplementuj metodę  TypeName() również w klasie BillingAccount.

W końcu to wiemy!

Dzięki temu co dodaliśmy przed chwilą możemy do naszej drukarki danych o koncie dodać wyświetlanie jakiego typu konto to jest!

Dodatkowo skoro przenieśliśmy metody zwracające stan konta wraz z walutą i imię i nazwisko właściciela do klasy bazowej to również je możemy wykorzystać. Także teraz klasa Printer wygląda następująco:

Operując cały czas na parametrze typu Account możemy wyświetlić różne wartości w polu „Typ” w zależności od tego jakiego konkretnie typu obiekt się tam znajdzie. Niesamowicie pomocna sprawa.

Ćwiczenie 3

Zamień typ zmiennej przechowującej konto rozliczeniowe (BillingAccount) na Account i sprawdź co się stanie. Następnie spróbuj przypisać wartość z tej zmiennej do zmiennej, w której trzymałeś wcześniej konto oszczędnościowe. Sprawdź czy program się uruchomi i czy odpowiednia informacja o typie konta zostanie wyświetlona przez drukarkę.

Rodzice i dzieci

Wkroczyliśmy właśnie w świat wielopokoleniowych klas. Jest dobrze. Prawdziwą siłę tego mechanizmu zobaczysz już niedługo kiedy będziemy dodawać zarządzanie wszystkimi kontami i interakcję z użytkownikiem. M.in. dziedziczenie mocno pomoże w uniknięciu powtarzania kodu i wykorzystania jednego mechanizmu dla wszystkich typów kont.

 

Poprzednia lekcja – 2+2

Następna lekcja – nie wszystko publiczne

Spis treści

Newsletter

Chcesz mieć ze mną stały kontakt i nie przegapić żadnej ważnej informacji, którą będę dla Ciebie miał?

A może chcesz dostawać regularne podsumowanie tego co wydarzyło się na blogu i w innych moich kanałach. Dzięki czemu będziesz zawsze na bierząco?

Wystarczy, że dołączysz do newslettera!

Imię:
E-mail:

3 thoughts on “[KURS C#] Genetyka klas”

 1. Ćwiczenie 3
  Zamień typ zmiennej przechowującej konto rozliczeniowe (BillingAccount) na Account i sprawdź co się stanie. Następnie spróbuj przypisać wartość z tej zmiennej do zmiennej, w której trzymałeś wcześniej konto oszczędnościowe. Sprawdź czy program się uruchomi i czy odpowiednia informacja o typie konta zostanie wyświetlona przez drukarkę.

   

  chodziło o to ?:

   

  SavingsAccount savingsAccount = new SavingsAccount(„940000000001”, 0.0M, „Marek”, „Zając”, 92010133333);
  SavingsAccount savingsAccount1 = new SavingsAccount(„940000000003”, 0.0M, „Marcin”, „Górnicki – Stary Wilk”, 93122411455);
  Account billingAccount = new BillingAccount(„940000000002”, 350.0M, savingsAccount.FirstName, savingsAccount.LastName, savingsAccount.Pesel);
  Account billingAccount1 = new BillingAccount(„940000000004”, 411.0M, savingsAccount1.FirstName, savingsAccount1.LastName, savingsAccount1.Pesel);

  savingsAccount = billingAccount;

 2. Po co komu w takim razie interfejsy jeeli z tego co mi sie pamięta to samo realizują klasy abstrakcyjne? Nie wiem, może czegoś nie wiem, ale…

  1. W C# nie możesz dziedziczyć po więcej niż jednej klasie, a interfejsów możesz mieć dużo dodanych. Dodatkowo interfejs nie jest tak wiążący. Kiedy dwie klasy dziedziczą po klasie abstrakcyjnej to w pewnym sensie są tego samego typu. Weźmy np. port USB – jeżeli byśmy mieli klasę abstrakcyjną Usb to dziedziczący po niej samochód czy komputer są podtypem portu USB? Nie. Ani samochód ani komputer nie są rodzajem portu USB. A jeżeli zrobisz interfejs IUsb i dodasz go do samochodu i komputera to dajesz znać, że oba te typy po prostu obsługują interfejs USB.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *