[KURS C#] Lista wartości

Projekt, który rozwijamy zawiera już coraz więcej możliwości. A przede wszystkim pozwala tworzyć obiekty kont oszczędnościowych i rozliczeniowych. Jednak największy problem jaki istnieje w naszej aplikacji to ilość kont jakie obsługujemy.

W tym momencie każde konto wymaga swojej osobnej zmiennej, która będzie je przechowywała. Chcąc utworzyć kolejne konto musimy dodać w kodzie nową zmienną. A przecież bank tak nie działa! Jacek na pewno nie chciałby musieć przy każdym nowym koncie zgłaszać się do nas abyśmy dopisali kawałek kodu, który przechowa kolejne konto. Przydałby nam się inny sposób na przechowywanie większej ilości kont. Jakaś lista

Kurs w formie tekstowej nie jest tym czego szukasz? Świetnie! Bo z kodem CHCE_WIECEJ można uzyskać dostęp do kursu video uczącego podstaw języka C# 15% taniej! Kurs zawiera wiedzę z poniższego kursu i jeszcze więcej! Sprawdź na kurs-szarpania.pl!

Chcemy więcej!

Coś takiego jak listy, czy w szerszym ujęciu kolekcje jak najbardziej są dostępne w języku C#. Jest to nieodzowny element wszystkich aplikacji, które korzystają z jakichś danych. W końcu mało kiedy mamy tylko kilka wartości. Zwykle projekty komercyjne mają do dyspozycji jakieś zbiory kilku typów danych, z którymi muszą coś zrobić.

I dokładnie tak jest również w sytuacji naszej aplikacji dla banku kolegi. Główna funkcjonalność tego projektu to operacje na pojedynczych kontach i liście kont. Dlatego na tym etapie w końcu będziemy mogli dodać możliwość przechowywania dowolnej ilości kont bez dodawania osobnej zmiennej dla każdego z nich.

Ogólnie mówiąc

Zanim jednak przejdziemy do samych list potrzebne nam będzie jeszcze jedno zagadnienie. Chodzi o generyczność klas w języku C#. Temat poruszę tutaj tylko na takim poziomie abyśmy mogli rozmawiać o listach, które nas interesują.

Kiedy producent wprowadza do sprzedaży jakieś pudełko to może to może ono być wyspecjalizowane pod konkretny typ przedmiotu. Jednak częściej pudełko jest uniwersalne. To od nas zależy jaki typ przedmiotów będziemy w nim przechowywać. I właśnie z taką uniwersalnością możemy kojarzyć generyczność.

Samo pudełko ma swoje parametry, funkcje takie jak dodatkowe zamknięcie itd. Jednak to my możemy powiedzieć, że jest to pudełko np. na zabawki – podpisując je.

I mimo, że same cechy pudełka się nie zmieniły to od tej pory zawierać będzie jedynie zabawki. W podobny sposób mamy możliwość stworzenia klas, którym obojętne jakim typem będą się w pewnych ich częściach posługiwać. Są to klasy generyczne.

Można je poznać po tym, że kiedy się je opisuje to po nazwie klasy pojawiają się nawiasy trójkątne z literą T:

Ta litera T to po prostu miejsce, w którym podamy wybrany przez nas typ. Tak samo sprawa wygląda z interfejsami. Tzn, możemy mieć interfejsy generyczne, w przypadku których również obecne są nawiasy trójkątne z literą T. Np. w dokumentacji na stronie Microsoftu interfejs listy wygląda tak:

Idealnym przykładem klas i interfejsów generycznych są właśnie listy. W końcu każda lista sama w sobie wygląda i zachowuje się tak samo – można do niej coś dodać, usunąć itd. Jedyna różnica to typ jaki będzie przechowywać. Tak jak wspomniane wcześniej pudełko, któremu dopiero po kupnie nadajemy przeznaczenie.

Obiekty takich klas tworzymy jak zwykłe klasy, jednie uzupełniając całość o te dodatkowe nawiasy trójkątne i podając w nich nazwę typu jakiego chcemy użyć w tej klasie. Przykładowo klasa generyczna, której obiekt specjalizujemy w obsłudze typu int wyglądać będzie następująco:

To samo ale inne

Pełny typ takiego obiektu zawiera również to co znajduje się w nawiasach. Dlatego nie możemy wartości przypisanej do zmiennej powyżej przenieść do zmiennej, która co prawda też jest typu Klasa jednak posiada inny typ w nawiasach. Poniższy kod jest niepoprawny i spowoduje zwrócenie błędu:

Tego typu klasy używa się w sytuacji kiedy samo zachowanie klasy nie jest bezpośrednio związane z konkretnym typem i może być ona używana tak samo dla jednego jak i drugiego typu.

Powyższy przykład można porównać do utworzenia dwóch klas dla obu tych typów, które różnią się właśnie tylko tym typem zmiennej, pozostała zawartość pozostaje taka sama:

Zbierzmy je razem

Powyżej został już pokazany interfejs list IList. Sama klasa listy to po prostu List. I to z niej będziemy korzystać.

Jednak jest jeszcze jeden interfejs, którym będziemy się często posługiwać, i z którego interfejs IList dziedziczy. Mianowicie chodzi o IEnumerable. Zawiera on jedynie metody do pobierania wartości z listy, przechodzenie po kolejnych jej elementach.

Samo IList posiada dodatkowo metody do dodawania, usuwania czy sortowania elementów ale w przypadku kiedy po prostu chcemy dostać listę wartości, z której możemy coś odczytać to najlepiej będzie użyć bardziej uniwersalnego interfejsu IEnumerable zamiast związanego z konkretnym rodzajem kolekcji interfejsu IList.

Lista to jest jeden z rodzajów kolekcji. Jedną z jego cech jest to, że elementy w niej są w jakiś sposób ułożone jeden po drugim. Istnieją też typy kolekcji gdzie po prostu mamy zbiór elementów, ale nie możemy powiedzieć „pierwszy element”, czy „n-ty element”.

Wracając do samego przechowywania jakichś wartości w większych grupach to sprawa jest dosyć prosta. Najpierw musimy utworzyć jakąś listę. W sensie obiekt tej listy. Tak samo jak ktoś musi wyprodukować pudełko, które potem użyjemy:

Od teraz mamy już pojemniczek na liczby typu int.

Możemy do niego dodawać odpowiednie wartości. Bez dużego zaskoczenia, robimy to przez funkcję Add(). Tak więc chcąc dodać kilka wartości do naszej listy zrobimy to w ten sposób:

Dobra, mamy już wartości wrzucone do pudełka, znaczy do listy. To jak je wyciągnąć? Na to również jest sposób. Możemy to zrobić przez operator [], podając pomiędzy tymi nawiasami liczbę porządkową elementu, który chcemy wyciągnąć. Numeracja zaczyna się od 0, dlatego pierwszy element to tak naprawdę zerowy element. Tak więc chcąc wyciągnąć kolejne elementy zrobimy to w ten sposób:

Więcej niż jedno konto

Przerzućmy więc ten temat na pole naszych kont. Od teraz dodajmy nasze konta do listy zamiast do pojedynczych zmiennych. Wymieńmy więc zawartość metody Main() w pliku Program.cs na poniższe:

Utworzyliśmy tutaj listę przechowującą konta. Co więcej, korzystamy tutaj z tego, że oba typy kont dziedziczą po klasie Account. Dzięki temu możemy mieć jedną listę dla obu typów kont! I korzystamy z tego dodając do listy obiekty zarówno konta oszczędnościowego jak i rozliczeniowego.

Dodajemy je tutaj tworząc nowe konta bezpośrednio w metodzie Add(). Moglibyśmy tutaj też wykorzystać zmienne pomocnicze i to je przekazywać do tej metody.

Na koniec tworzymy obiekt drukarki, który wykorzystujemy do wydrukowania danych konta drugiego i piątego.

Jeżeli uruchomimy taki program to dostaniemy poniższy wynik:

W ten oto sposób wykorzystaliśmy listę w naszym programie. Dla formalności poniżej również przypisanie listy do wspomnianych wcześniej interfejsów:

Manager kont

Skoro nasz bank w końcu dostał łatwy sposób na przechowywanie dużej ilości kont to warto zatrudnić managera, który będzie tym zarządzał!

Napiszmy więc klasę, która będzie zawierała listę kont i pośredniczyła w ich tworzeniu. Dzięki temu będziemy mogli w elegancki sposób dodać np. nadawanie kolejnych ID nowym kontom. W jaki sposób? Przekonajmy się!

Zacznijmy od utworzenia klasy AccountsManager. Dodajmy też od razu prywatną listę kont w nim:

Sam obiekt listy tworzymy w konstruktorze. Nowa lista będzie więc produkowana przy tworzeniu obiektu managera.

Od razu dodajmy metodę zwracającą wszystkie dodane konta. Przyda się nam ona potem:

Jak widać skorzystaliśmy tutaj z interfejsu IEnumerable, ponieważ i tak jakiekolwiek operacje na liście powinniśmy od teraz wykonywać poprzez nasz manager. Dlatego jedyne do czego potrzebujemy listę kont to wyciągnięcie ich w celu np. wyświetlenia.

Profesjonalne zakładanie kont

Przyszła pora na bardziej zaawansowane operacje związane z naszymi kontami – dodawanie ich wraz z automatycznym nadawaniem ID.

Na początku zajmijmy się tą drugą częścią czyli generowaniem ID. Chociaż samo generowanie to mocne słowo w stosunku do tego co będziemy robić. ID dla nowego konta powinno być po prostu zawsze o 1 większe od ostatniego jakie jest na liście. Najpierw pokażę prywatną metodę służącą do tego, a potem omówimy temat:

Metodę tę oczywiście dodajemy w klasie AccountsManager. Początek jest prosty – tworzymy zmienną liczbową, do której przypisujemy najniższe możliwe w naszym systemie ID czyli 1. Więcej się dzieje dalej.

Wyciągniemy wszystko

Najpierw to co jest w warunku w instrukcji if. Pojawiła się tajemnicza metoda Any(). Należy ona do biblioteki Linq, która jest domyślnie dostępna w naszym kodzie, wystarczy, że na początku pliku dodaliśmy  using System.Linq;.

Linq jest czymś co w połączeniu z listami będziemy używali bardzo często. Jest to pewien sposób na operowanie na listach. Jeżeli ktoś zna SQLa to może tutaj znaleźć analogię – Linq pozwala na składanie zapytań dla listy. Sama metoda Any() bez żadnych parametrów zwraca informację czy w liście istnieje jakakolwiek wartość. Inaczej mówiąc w ten sposób możemy sprawdzić czy lista nie jest pusta. Jeżeli jest to zgodnie z warunkiem jaki dodaliśmy, następną zwróconą wartością ID będzie 1. Jednak jeżeli w liście już jakieś konto istnieje

… to musimy jakoś wyciągnąć najwyższe ID jakie w tej liście mamy dodane. Do tego wykorzystamy kolejną metodę z biblioteki Linq – metodę Max().

Zwraca ona maksymalną wartość liczbową na liście. Jednak tutaj pojawia się parametr, który wygląda tajemniczo. Jest to wyrażenie lambda (można o nim poczytać np. na stronie Microsoftu). Pozwala ono w prosty sposób przekazać jako parametr funkcję. W tym wypadku przekazujemy funkcję, która dla każdego konta na liście zwróci jego ID. Metoda Max() będzie wykonywała tą przekazaną funkcję dla każdego elementu na liście i dopiero na zwróconych wartościach będzie operować. Wyrażenie przekazane w parametrze wyglądałoby tak jak poniżej jeżeli byśmy chcieli je zapisać jako osobną funkcję:

Kiedy dostaniemy wartości ID wszystkich kont to funkcja Max() może na ich podstawie znaleźć wartość maksymalną, czyli najwyższe ID jakie dodaliśmy do listy. Po tym wystarczy tylko zwiększyć je o 1 aby dostać kolejną wolną wartość. Na koniec zostało zwrócenie „wygenerowanego” ID.

Linq jest rozbudowaną biblioteką i jedną z ciekawszych rzeczy dostępnych w języku C#. To o czym tutaj mówimy jest jedynie wspomnieniem tematu i podstawami. Krótkie omówienie zamieściłem również jakiś czas temu w jednym z postów na blogu.

Załóż konto

Przyszła pora na dodanie funkcji pozwalających utworzyć i dodać do listy odpowiednio konto oszczędnościowe i rozliczeniowe. Dodatkowo zwracajmy te utworzone konta. Bez przedłużania dodajmy w klasie AccountsManager dwie funkcje tworzące konta na podstawie podanych danych:

„Generujemy” sobie nowe ID. Potem tworzymy obiekt nowego konta przekazując to ID i argumenty funkcji z imieniem i nazwiskiem właściciela i jego numerem PESEL. Potem dodajemy to konto do listy. Na sam koniec zwracamy je również, dzięki czemu będziemy mogli np. bardzo łatwo wyświetlić wszystkie dane nowo utworzonego konta.

Niech pracuje

Wykorzystajmy więc naszego managera kont i użyjmy go w metodzie Main() :

Tworzymy obiekt managera. Dodajemy do niego kilka kont. Następnie bierzemy wszystkie i wypisujemy dane dwóch z nich. Musieliśmy jednak zamienić typ zwracanej listy z IEnumerable na IList ponieważ IEnumerable nie posiada operatora []. Jednak mogliśmy to tutaj spokojnie zrobić bo wiemy, że pod spodem tak naprawdę jest lista.

Jednak nie jest to zbyt elegancki sposób, ale już w następnej części się go pozbędziemy bo będziemy inaczej korzystać z wartości w liście dlatego sobie na niego pozwoliłem.

W każdym razie uruchamiając teraz program dostaniemy taki wynik:

Więc jak widać manager rozpoczął swoją pracę, a my mamy teraz przyjemny w użyciu sposób na dodawanie nowych kont w programie. Warto zwrócić uwagę na numery kont – zawierają one ID konta, a więc widać tutaj. że to ID nadawane jest poprawnie – wyświetlamy pierwsze i trzecie konto i właśnie takie ID znajdują się w ich numerach.

Cała klasa AccountsManager prezentuje się następująco:

Podsumowując

W końcu Jacek nie będzie musiał prosić nas o dodanie nowej zmiennej w kodzie za każdym razem kiedy ktoś będzie chciał założyć nowe konto. Dodatkowo zamknęliśmy tę operację w osobnej klasie przez co wystarczy, że przekażemy dane właściciela do odpowiedniej metody i konto zostanie utworzone, a nawet będzie posiadać poprawne, coraz większe ID.

W następnej części dowiemy się jak możemy się poruszać po liście, a więc aplikacja bankowa stanie się jeszcze potężniejsza. Projekt zbliża się powoli do końca.

 

Poprzednia lekcja – pod warunkiem, że…

Następna lekcja – i jeszcze raz!

Spis treści

Newsletter

Chcesz mieć ze mną stały kontakt i nie przegapić żadnej ważnej informacji, którą będę dla Ciebie miał?

A może chcesz dostawać regularne podsumowanie tego co wydarzyło się na blogu i w innych moich kanałach. Dzięki czemu będziesz zawsze na bierząco?

Wystarczy, że dołączysz do newslettera!

Imię:
E-mail:

6 thoughts on “[KURS C#] Lista wartości”

 1. Cześć, nie do końca załapałem, kiedy powinno się tworzyć listę odwołując się do klasy List, a kiedy za pomocą interfejsu IList. Czy istnieją tutaj jakieś konkretne reguły?

  Pozdrawiam

  PS. bardzo fajny kurs:)

   

  1. Dziękuję za miłe słowa :)
   Nie ma tutaj konkretnej reguły. Jednak ogólnie najlepiej korzystać z jak najbardziej ogólnego typu zmiennych, więc w tym wypadku na 99% lepiej dodać zmienną typu IList zamiast List. Wtedy trochę uwalniasz się od konkretnej implementacji, więc jeśli potrzebowałbyś kiedyś listy, którą napisał ktoś inny, a nie która jest dołączona do .NETa to mając interfejs zmieniasz tylko „new List<>()” na „new AnotherList<>()” i tyle. Nie będziesz musiał zmieniać połowy kodu.
   typu List używałbym tylko w wyjątkowych sytuacjach.

  1. Faktycznie nie wiedzę czy gdzieś to wyjaśniłem. Ten pierwszy nawias to rzutowanie czyli pewnego rodzaju zamiana jednego typu na drugi. Jeżeli wiemy, że np. to co jest w zmiennej, która ma interfejs X tak naprawdę jest obiektem, który implementuje też interfejs Y to możemy w ten sposób zacząć traktować ten obiekt jak taki, który jest typu Y. Więc właśnie mogę zrobić Y zmienna = (Y)zmiennaTypuX;

 2. Chyba pierwszy wpis kursy, w którym za dużo się dzieje przez co trudno zrozumieć opisywane zagadnienia. Brakuje bardziej przystępnego wytłumaczenia o co chodzi z interfejsami i dlaczego trzeba zrobić coś w taki sposób, a nie inny. Pytań jest o wiele więcej, bo np. dlaczego w kilku miejscach (również i w poprzednich wpisach) nazwy metod zaczynają się małą literą zamiast wielką? Po co podkreślenia dla niektórych pól/składowych klas? Dlaczego nie rozpoczynają się od wielkiej litery?

 3. Wreszcie zrozumiałem wyrażenia LAMBDA. Pewne rzeczy wyjaśniłbym inaczej, ale kurs jest elegancki :).
  Pozdrawiam.
  PS. Powinieneś wyjaśnić czym jest casting nie w komentarzach, a w samym kursie. Temat prosty, ale upierdliwy i można wiele zepsuć przez blędną implementację, dlatego zedytowalbym ten post, ewentualnie dodałbym gdzieś lekcję pomiędzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *